Miot V

* 14 lutego 2023 *
Valerio
Valentin
Victor
Vasco
Vincente

Miot T

* 14 lutego 2023 *
Thalia
Tais
Tiago
Tabasco
Tiffany

Miot R

* 7 lutego 2023 *
Reyna
Ramira
Rafaela
Rafael
Ramiro
Raul

Miot S

* 7 lutego 2023 *
Solano
Sandro
Stefa
Sonia
Stiven

Miot P

* 4 lutego 2023 *
Pola
Paris
Palmiro
Pasito
Pepe
Paskal

Miot M

* 1 listopada 2022 *
Morus
Marlis
Melka